Välkommen till Krisspel

SEVESO

Krisledningsspel Seveso

Välkommen till denna demo om upplägget av ett s.k. skrivbordsspel för att testa krisberedskap vid Seveso- och kemföretag. Spelet finns tillgängligt på nätet och nås via en egen exklusiv inloggning. Tanken är att företaget har en egen spelledare - säkerhetschef, brandskyddsansvarig, Sevesoansvarig och liknande funktion. Spelet tar cirka två timmar att genomföra inkl inledningen.
Skräddarsytt

För att krisövningen ska bli så realistisk som möjligt skräddarsys spelinnehållet till just ert företag.

Effektivt

Krisövningar är ett lärorikt och mycket effektivt sätt att testa och utveckla krisberedskapen på företaget.

förbredd

Med en väl förberedd personalstyrka så ökar chanserna för ett säkert och professionellt agerande under en krissituation.


Produkten har fem olika funktioner:

  • Genomgång med frågeställningar via powerpoint. Behandlar allmänna frågor, informationsarbetet och krisberedskapen/krishantering.
  • KVÄLLSBLADET. Här sker olika inspel både via text och korta filmer. Informationen kommer fortlöpande och kan anpassas till det spelande företagets verksamhet och platsen där företaget är etablerat. Filmerna beskriver branden, det är intervjuer med räddningsledare , polis, medicinsk personal m.fl. Här läggs också in frågeställningar till spelgruppen.
  • Sociala medier. Följ vad allmänheten skriver på facebook, twitter m.fl sociala medier. Företaget kan svara på samma sida.
  • Övningshemsida för extern information. Företagets informatörer formulerar texter och skriver själv in.
  • Intranät för intern information. Även här skriver företagets informatörer in de texter som man önskar.
Detta demo-spel gäller en brand på företaget.

Givetvis kan vi anpassa spelinnehållet enligt era önskemål. Vi kan också medverka i spelet med en spelledare och motcentral om så önskas.
Licensen till varje spel gäller ett år med fritt antal användare, Spelet kan alltså genomföras flera gånger på ert företag.

För ytterligare information kontakta:
Karsten Erichs, 070-247 23 00, karre@informationsbolaget.se
Pröva demo här!


Gå till inledning         Gå direkt till spelet